#kampusedu to:

Transfer nauki do edukacji

Transfer nauki do edukacji

Współpraca programowa z Politechniką Warszawską

Współpraca programowa z Politechniką Warszawską

Innowacyjne technologie edukacyjne

Innowacyjne technologie edukacyjne

Partnerzy technologiczni

Partnerzy technologiczni

Kompetencje kluczowe: współpraca i edukacja ukierunkowana   

Kompetencje kluczowe: współpraca i edukacja ukierunkowana   

Edukacja STEAM

Edukacja STEAM

Dlaczego edukacja jest dla nas ważna?

Dynamicznie zmieniający się świat i rozwój technologii stawiają przed nami ogromne wyzwania w kwestii edukacji. Dlatego opracowujemy rozwiązania w zakresie modelu organizacji usług oświatowych i nowych metod pracy z uczniami. Projektujemy programy edukacyjne i rozwojowe zarówno dla najmłodszych, dzieci w wieku szkolnym, nastolatków, studentów, jak i dla osób dorosłych i seniorów. Wiemy, że we współczesnym świecie edukacja, rozwój nowych umiejętności i zainteresowań towarzyszą nam przez całe życie.

Aktualności

Partnerzy

W przygotowaniu i realizacji innowacyjnych programów edukacyjnych współpracujemy z Samorządem Gminy Lesznowola oraz Politechniką Warszawską. Nasi partnerzy merytoryczni i EDU-TECH to liderzy zmian w nauczaniu opartym o metody aktywizujące oraz szerokie wykorzystanie technologii. Dzięki temu, możemy odpowiedzieć na największe wyzwanie współczesnej edukacji – dopasowanie jej do dynamicznie zmieniających się potrzeb uczniów, nauczycieli i współczesnego rynku.

Politechnika Warszawska
Leszno Wola
Microsoft
Nobel
Nuadu
Skriware
Photon